Види спадкування
10.06.2021

Як би не було прикро, але рано чи пізно питання спадкування стає перед кожним, а тому в даній публікації спробуємо розібратися які ж є види спадкування.

Перш за все, слід зазначити, що спадкуванням є перехід прав та обов’язків від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).

З наведеного визначання вбачається, що успадковуватися може не лише майно, але і деякі зобов’язання померлого.

Так, наприклад, спадкоємці можуть отримати в спадщину обов’язок виплатити банківський кредит померлого. Щоправда слід відмітити, що відповідальність спадкоємців за боргами померлого, обмежується лише вартістю успадкованого майна.

Що ж до видів спадкування, то законодавець визначив два види спадкування: за заповітом та за законом.

Заповітом є особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті. Тобто, за життя кожна людина має право скласти заповіт, в якому самостійно визначити спадкоємців яким перейде у спадщину усе майно або його частина.

Спадкоємцем за заповітом може бути будь-яка особа, незалежно від того чи вона є родичем померлого чи ні. Більше того, спадкоємцем за заповітом може бути і юридична особа.

Якщо ж заповіт відсутній або такий визнаний недійсним, неприйняття спадщини або відмови від її прийняття спадкоємцями за заповітом, а також у разі коли спадкодавець за заповітом розподілив не усе своє майно, право на спадщину переходить до спадкоємців за законом.

На відміну від спадкування за заповітом, спадкоємцями за законом можуть бути родичі померлого, члени сім’ї та особи які перебували на утриманні померлого.

Спадкування за законом відбувається почергово. Всього існує п’ять черг спадкування.

Перша черга: діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, той з подружжя, який його пережив, та батьки;

Друга черга: рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід як з боку батька, так і з боку матері;

Третя черга: рідні дядько та тітка спадкодавця;

Четверта черга: особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менше, як п’ять років до часу відкриття спадщини;

П’ята черга: інші родичі до шостого ступеня спорідненості включно, утриманці спадкодавця, які не були членами його сім’ї.

Кожен з видів спадкування має свої особливості, тому в наступній публікації більш детально розглянемо питання спадкування за заповітом.