Захист бізнесу

Юридична компанія „Lawyers Brothers” спеціалізується на комплексному, юридичному супроводі бізнесу, а тому пропонує Вам партнерство.

Так, саме партнерство, адже ми зацікавленні в тому, щоб Ваш бізнес розвивався та з нашою допомогою був юридично захищений, оскільки тільки в такому випадку наша компанія також зможе розвиватися. Ваші успіхи, позитивні відгуки та рекомендації – це запорука нашого успіху.

Переваги роботи з Юридичною компанією „Lawyers Brothers”:

 • юристи та адвокати компанії мають багаторічний досвід роботи з юридичного обслуговування юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 • в штаті є юристи які спеціалізуються на комплексному ведені договірної роботи (розробка договорів, участь в переговорах, погодження умов, тощо);
 • досвід роботи з кадрами (розробка трудових договорів та договорів ЦПХ, контрактів, посадових інструкцій, локальних правил, наказів тощо);
 • досвід роботи в корпоративному управлінні;
 • адвокати компанії мають позитивний досвід захисту права та інтереси клієнтів в судах;
 • вміння організувати юридичну безпеку бізнесу;
 • розроблена власна тактика стягнення заборгованості;
 • гарантія повної конфіденційності.

Партнерство з Юридичною компанією „Lawyers Brothers”
дасть Вам економічну вигоду, оскільки:

 • відсутня потреба в організації робочого місця для штатного юриста;
 • непотрібно сплачувати ЄСВ з виплаченої заробітної плати юристу-працівнику;
 • непотрібно виплачувати лікарняні та відпускні;
 • за середню заробітну плату юриста, Ви отримуєте послуги від цілого штату досвідчених юристів та адвокатів;
 • звертаємо увагу, що в наслідок проведення судової реформи, починаючи з 01 січня 2019 року юристи більше не зможуть представляти інтереси своїх роботодавців в судах. Таке право законодавці надали АДВОКАТАМ. А тому, якщо у Вас виникне необхідність захищати свої інтереси в суді, Ви будете змушені за додаткову плату залучати адвоката.

Будемо раді бачити Вас серед партнерів Юридичної компанії „Lawyers Brothers” та гарантуємо юридичний захист вашого бізнесу.

Захист бізнесу в суді

Захист інтересів в суді має єдину мету – це відновлення порушених прав клієнта.

Адвокати компанії мають багаторічний та успішний досвід ведення судових справ будь-якої складності та здатні надати юридичну допомогу на будь-якій стадії розгляду судової справи.

Розпочинаючи роботу з клієнтом, ми детально аналізуємо всю наявну інформацію по справі і розробляємо найбільш ефективну стратегію захисту порушених прав клієнта.

Під час сахисту інтересів клієнта в суді, Адвокат готує усі необхідні процесуальні документи, представляє інтереси в судах та за необхідності проводить переговори з опонентами.

Комплексна процедура роботи по кожній справі здійснюється в декілька етапів:

Підготовчий, який включає в себе поглиблене вивчення матеріалів справи та розроблення по кожній справі індивідуального алгоритму дій;

Досудовий, який включає в себе здійснення всіх заходів щодо досудового врегулювання спору, а саме – проведення комплексу дій, спрямованих на досудове врегулювання спору (погашення заборгованості), виявлення майнового та фінансового стану боржника, регулярні телефонні переговори з боржником, виїзди до боржника тощо;

Судовий, який включає в себе підготовку та подачу в суд, необхідного пакету документів, представництво інтересів у загальних, господарських, адміністративних, третейських судах України, нарахування та стягнення додаткових сум (інфляційного збільшення, трьох процентів річних, пені, штрафу, моральної шкоди, збитків тощо) та вже на цій стадії забезпечити майбутнє виконання рішення суду, шляхом накладення арешту на те майно, яке було виявлене в попередніх стадіях роботи з боржником;

Примусовий, який включає в себе роботу з боржником вже на стадії виконавчого провадження, зокрема підготовка різного роду заяв, організація виїздів до боржника, опис та вилучення майна боржника та передача його на реалізацію тощо.

Юридична безпека бізнесу

Юридична безпека бізнесу – це розроблений та запроваджений комплекс заходів, які забезпечують захист бізнесу від загроз з боку конкурентів, шахраїв, правоохоронних та контролюючих органів, а також власного персоналу.

В сьогоденні стають фактично нормою незаконні обшуки, перевірки, фіктивні продавці, рейдерські захоплення, витік комерційної таємниці і тому сучасний бізнес має протидіяти таким ризикам.

Юридична компанія «Lawyers Brothers» з метою забезпечення безпеки бізнесу використовує наступні, основні заходи:

 • аналізує стан та розробляє стратегію захисту
 • розробляє локальні документи (інструкції, положення та інше)
 • проводить перевірку контрагентів на етапі укладення договорів
 • моніторить контрагента до закінчення виконання договірних зобов’язань
 • надає працівникам практичні рекомендації щодо поведінки підчас обшуків та перевірок
 • захищає інтереси клієнтів в суді та у відносинах з правоохоронними і контролюючими органами
Юридичний аудит бізнесу

Юридична компанія «Lawyers Brothers» пропонує Вам послугу з проведення юридичного аудиту (legal due diligence) бізнесу.

Юридичним аудитом – є комплексна юридична перевірка діяльності підприємства на предмет порушення чинного законодавства.

Зазвичай юридичний аудит проводиться тоді коли фізична або юридична особа бажає купити або продати корпоративні права, а також перед перевіркою контролюючим органом.

Юридичний аудит може проводиться зокрема щодо:

 1. Правової експертизи документів по питаннях корпоративного права (встановлення відомостей про створення підприємства, його акціонерів, органи управління; встановлення відомостей про статутний капітал підприємства; порядок формування статутного капіталу; аналіз дотримання закону при збільшенні статутного капіталу і випуску додаткових акцій; виявлення правових ризиків, пов’язаних з формуванням статутного капіталу; виявлення правових ризиків, пов’язаних з недотриманням прав акціонерів, обтяженням акцій або доль суспільства, а також з недотриманням порядку ухвалення рішень про виплату дивідендів; виявлення правових ризиків, пов’язаних з неправомірним ухваленням рішення про відчуження акцій (долі), що належать підприємству тощо);
 2. Правової експертизи операцій, у тому числі пов’язаних з відчуженням або обтяженням акцій (долей) тих, що належать підприємству (правова експертиза операцій, пов’язаних з правом власності на нерухоме майно; встановлення відомостей про операції, що впливають на розмір доль і право володіння ними; виявлення правових ризиків, пов’язаних з обтяженням акцій (долей) тощо);
 3. Правової експертизи основних контрактів і інших трансакцій (зокрема контракти з основними контрагентами; позики, гарантії, особи, що мають гарантії, різних типів векселів і зобов’язань; аналіз договорів оренди/лізингу приміщень і інших активів, можливість розірвання і переукладення на відмінних умовах; аналіз операцій та їх відповідність податковому і антимонопольному законодавству тощо);
 4. Правових ризиків, які витікають з судових суперечок і претензій (виявлення претензій і позовів, пред’явлених до підприємства; наявність і статус позасудових суперечок, в яких бере участь підприємство; виявлення дебіторської і кредиторської заборгованості тощо);
 5. Правової експертизи трудових правовідносин (наявність і коректність трудових договорів, колективних договорів, штатного розкладу, діловодства, інших документів, пов’язаних з оформленням трудових стосунків тощо);
 6. Правової експертизи активів компанії (матеріальні і нематеріальні активи підприємства; обмеження і обтяження майна підприємства тощо);
 7. Правових ризиків з правовідносин підприємства з органами державної влади та органами місцевого самоврядування (виявлення суперечок з органами нагляду, контролю, ліцензуючими і антимонопольними органами; відповідність видів діяльності підприємства з ліцензійним законодавством; встановлення правових рисок, пов’язаних із здійсненням підприємством окремих видів діяльності без ліцензії або у зв’язку з порушенням умов ліцензійної угоди тощо).
Корпоративне управління бізнесу

Юридична компанія “Lawyers Brothers” надає повний спектр юридичних послуг в сфері корпоративного управління бізнесу, найпоширенішими серед яких є:

 • Надання юридичних консультацій
 • Аналіз стану корпоративного управління на предмет наявності ризиків
 • Підготовка необхідних документів та супровід угод з придбання та/або продажу частки в статутному капіталі ТОВ або акцій акціонерних товариств
 • Розроблення корпоративного договору
 • Організація і проведення загальних зборів акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю, приватних підприємств та інших
 • Підготовка протоколів загальних зборів
 • Розроблення та внесення змін до статуту юридичної особи
Супровід бізнесу

Супровід бізнесу – це комплексна юридична підтримка діяльності бізнесу в усіх його напрямках.

В сьогоденних реаліях кожен бізнес потребує юридичної підтримки, так як ніхто із власників бізнесу не застрахований від настання юридичної відповідальності, що може призвести до великих витрат і можливо навіть до банкрутства. Наявність на підприємстві штатного юриста не вирішує всіх тих суперечок, які можуть виникнути в діяльності будь-якого бізнесу. Пов’язано це з тим, що штатний юрист – не є адвокатом і не має досвіду роботи в тій чи іншій складній ситуації.

Перевагами комплексного юридичного супроводу бізнесу Юридичної компанії «Lawyers Brothers» є наявність не одного юриста, а цілого штату адвокатів з великим практичним досвідом роботи і ефективним баченням вирішення конфліктних ситуацій, спорів. При цьому вартість роботи цілого досвідченого штату адвокатів коштуватиме бізнесу менше ніж утримання штатного юриста.

За довгі роки насиченої практики Юридична компанія «Lawyers Brothers» розробила власну стратегія супроводу бізнесу, яка покликана в першу чергу на запобігання негативних наслідків для бізнесу, а по-друге якнайшвидше врегулювання спору з мінімальними наслідками для клієнта.

Юридична компанія «Lawyers Brothers» розробила різні пакети послуг для обслуговування бізнесу з різною ціновою політикою, які включають в себе:

 • Консультації усні та письмові;
 • Адвокатські запити;
 • Підготовка проектів договорів;
 • Реєстрація торговельних марок;
 • Отримання ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями;
 • Отримання довідки про внесення місця зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів до Єдиного державного реєстру місць зберігання;
 • Правова експертиза договорів;
 • Підготовка протоколів розбіжностей, правова експертиза протоколів розбіжностей;
 • Підготовка додаткових угод, специфікацій, тощо листів, скарг, заяв;
 • Підготовка документів для внесення змін до установчих документів юридичної особи або відомостей, що містяться в ЄДР;
 • Аналіз юридичної документації підприємства (юридичний аудит);
 • Підготовка претензій, вимог, скарг, заяв, повідомлень, тощо;
 • Робота з кадрами (підготовка наказів, договорів, інструкцій, положень, тощо);
 • Підготовка зовнішньо-економічних контрактів, правова експертиза зовнішньоекономічних контрактів;
 • Юридичний супровід підписання договорів, зовнішньоекономічних контрактів (переговори з контрагентами, правова експертиза документів);
 • Представництво інтересів з контролюючими органами;
 • Представництво інтересів в судах;
 • Виїзд для надання правової допомоги під час перевірок контролюючими органами;
 • Стягнення дебіторської заборгованості (розробка тактики стягнення заборгованості, складання і направлення претензій на адресу боржника, у випадку непогашення заборгованості, звернення в господарський суд з позовом про стягнення заборгованості, супроводження виконавчого провадження, контроль процесів та процедур тощо.
Реєстрація бізнесу

Юридична компанія «Lawyers Brothers» пропонує своїм клієнтам юридичні послуги по реєстрації реорганізації та ліквідації бізнесу.

Спеціалісти нашої Компанії допоможуть Вам з вибором організаційно-правової форми та нададуть кваліфіковану консультацію з питань оподаткування обраної Вами організаційно-правової форми.

Наша Компанія надає юридичні послуги по реєстрації юридичних осіб різних організаційно-правових форм, зокрема:

 • Товариства з обмеженою відповідальністю;
 • Приватного підприємства;
 • Акціонерного товариства;
 • Ломбарду;
 • Об’єднань підприємств (концерни, асоціації, корпорації, холдинги, консорціуми) тощо.

Найефективнішою та найпоширенішою організаційно-правовою формою сьогодення є Товариство з обмеженою відповідальністю. Засновники Товариства з обмеженою відповідальністю несуть відповідальність лише в межах своїх вкладів.

Товариство з обмеженою відповідальністю – це товариство, що має статутний капітал, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами. Максимальна кількість учасників товариства з обмеженою відповідальністю не обмежена. Учасниками Товариство з обмеженою відповідальністю можуть бути фізичні і юридичні особи (резиденти і нерезиденти).

Крім того, Юридична компанія «Lawyers Brothers» надає послуги по реєстрації:

 • Громадської організації;
 • Благодійної організації;
 • Профспілки;
 • Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків тощо.

Інші послуги:

 • надання консультацій;
 • надання юридичної експертизи документам на предмет їх легітимності та можливості подальшого внесення змін до установчих документів;
 • підготовка правових документів (рішень, протоколів, статутів, заяв тощо);
 • юридичний супровід під час здійснення купівлі-продажу корпоративних прав;
 • допомога під час внесення змін до статуту, які пов’язані із зменшенням (збільшенням) статутного фонду (статутного або складеного капіталу) юридичної особи;
 • допомога під час внесення змін до установчих документів, які пов’язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи;
 • допомога під час внесення змін до установчих документів, які пов’язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, на підставі факту смерті фізичної особи-засновника(учасника) та відмови інших засновників (учасників) у прийнятті спадкоємця(спадкоємців) померлого до складу засновників;
 • допомога під час внесення змін до установчих документів, які пов’язані із зміною найменування юридичної особи;
 • допомога під час внесення змін до установчих документів, які пов’язані із зміною мети діяльності юридичної особи;
 • проведення відповідних змін в державного реєстратора;
 • виконання інших юридичних дій.