Послуги

Супровід публічних закупівель

Юридична компанія «Lawyers Brothers» пропонує своїм клієнтам послуги із юридичного супроводу і допомоги під час участі в тендерах, зокрема:

 • підготовка документів тендерної пропозиції відповідно до вимог тендерної документації (оголошення);
 • допомога в завантажені документів тендерної пропозиції;
 • супровід під час проведення аукціону;
 • експертиза тендерної документації () та інших  документів на предмет їх відповідності чинному законодавству;
 •  написання вимог;
 • написання скарги до Антимонопольного комітету України.
Реєстрація бізнесу

Юридична компанія «Lawyers Brothers» пропонує своїм клієнтам юридичні послуги по реєстрації реорганізації та ліквідації бізнесу.

Спеціалісти нашої Компанії допоможуть Вам з вибором організаційно-правової форми та нададуть кваліфіковану консультацію з питань оподаткування обраної Вами організаційно-правової форми.

Наша Компанія надає юридичні послуги по реєстрації юридичних осіб різних організаційно-правових форм, зокрема:

 • Товариства з обмеженою відповідальністю;
 • Приватного підприємства;
 • Акціонерного товариства;
 • Ломбарду;
 • Об’єднань підприємств (концерни, асоціації, корпорації, холдинги, консорціуми) тощо.

Найефективнішою та найпоширенішою організаційно-правовою формою сьогодення є Товариство з обмеженою відповідальністю. Засновники Товариства з обмеженою відповідальністю несуть відповідальність лише в межах своїх вкладів.

Товариство з обмеженою відповідальністю – це товариство, що має статутний капітал, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами. Максимальна кількість учасників товариства з обмеженою відповідальністю не обмежена. Учасниками Товариство з обмеженою відповідальністю можуть бути фізичні і юридичні особи (резиденти і нерезиденти).

Крім того, Юридична компанія «Lawyers Brothers» надає послуги по реєстрації:

 • Громадської організації;
 • Благодійної організації;
 • Профспілки;
 • Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків тощо.

Інші послуги:

 • надання консультацій;
 • надання юридичної експертизи документам на предмет їх легітимності та можливості подальшого внесення змін до установчих документів;
 • підготовка правових документів (рішень, протоколів, статутів, заяв тощо);
 • юридичний супровід під час здійснення купівлі-продажу корпоративних прав;
 • допомога під час внесення змін до статуту, які пов’язані із зменшенням (збільшенням) статутного фонду (статутного або складеного капіталу) юридичної особи;
 • допомога під час внесення змін до установчих документів, які пов’язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи;
 • допомога під час внесення змін до установчих документів, які пов’язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, на підставі факту смерті фізичної особи-засновника(учасника) та відмови інших засновників (учасників) у прийнятті спадкоємця(спадкоємців) померлого до складу засновників;
 • допомога під час внесення змін до установчих документів, які пов’язані із зміною найменування юридичної особи;
 • допомога під час внесення змін до установчих документів, які пов’язані із зміною мети діяльності юридичної особи;
 • проведення відповідних змін в державного реєстратора;
 • виконання інших юридичних дій.
Отримання дозвільних документів

Надання консультацій, підготовка документів та супровід клієнта під час:

 • Отримання ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями;
 • Отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями;
 • Реєстрації місць зберігання алкогольних напоїв;
 • Отримання ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами;
 • Отримання ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами;
 • Отримання ліцензії на право оптової торгівлі пальним;
 • Отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним;
 • Отримання ліцензії на зберігання пального;
 • Реєстрації платником податку на додану вартість;
 • Реєстрації платника податку на спрощеній системі;
 • Отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.
Юридичне страхування

Одним із основних напрямків діяльності Юридичної компанії „Lawyers Brothers” є послуга «Юридичне страхування».

Юридичне страхування – це послуга, яка надасть кожному можливість отримати вчасну та кваліфіковану юридичну допомогу.

Сьогодні ніхто не може передбачити в який саме час виникнуть проблемні ситуації на роботі (незаконно звільнили, скоротили, не виплатили з/п, тощо), вдома (залили сусіди, не працює ліфт, тощо), в магазині (купили товар неналежної якості, відмовляються ремонтувати по гарантії, тощо), на дорозі (потрапили в ДТП, вимагають неправомірну вигоду, тощо). Але Ви можете передбачити захист від таких ситуацій, скориставшись послугою «Юридичне страхування».

Коли виникне потреба в отриманні правової допомоги Вам необхідно лише зателефонувати юристу, який допоможе обізнано та без зайвих нервів вийти із проблемної ситуації.

Захист інтересів в суді

Юридична компанія «Lawyers Brothers» пропонує повний юридичний супровід інтересів клієнта в усіх судах України та в у всіх судових інстанціях.

Захист інтересів в суді має на меті єдине, діюче та оперативне вирішення конфліктів з метою відновлення порушених прав потерпілої сторони.

Спеціалісти нашої Компанії мають великий та успішний досвід ведення судових справ будь-якої складності та здатні надати юридичну допомогу на будь-якій стадії розгляду судової справи.

Розпочинаючи роботу з клієнтом, ми детально аналізуємо всю наявну інформацію по справі і розробляємо найбільш ефективні методи щодо захисту порушених прав клієнта.

Комплексна процедура роботи по кожній справі здійснюється в декілька етапів:

Підготовчий, який включає в себе поглиблене вивчення матеріалів справи та розроблення по кожній справі індивідуального алгоритму дій;

Досудовий, який включає в себе здійснення всіх заходів щодо досудового врегулювання спору, а саме – проведення комплексу дій, спрямованих на досудове врегулювання спору (погашення заборгованості), виявлення майнового та фінансового стану боржника, регулярні телефонні переговори з боржником, виїзди до боржника тощо;

Судовий, який включає в себе підготовку та подачу в суд, необхідного пакету документів, представництво інтересів у загальних, господарських, адміністративних, третейських судах України, нарахування та стягнення додаткових сум (інфляційного збільшення, трьох процентів річних, пені, штрафу, моральної шкоди, збитків тощо) та вже на цій стадії забезпечити майбутнє виконання рішення суду, шляхом накладення арешту на те майно, яке було виявлене в попередніх стадіях роботи з боржником;

Примусовий, який включає в себе роботу з боржником вже на стадії виконавчого провадження, зокрема підготовка різного роду заяв, організація виїздів до боржника, опис та вилучення майна боржника та передача його на реалізацію тощо.

Земельні спори

Юридична компанія «Lawyers Brothers» пропонує Вам послугу по вирішенню земельних спорів.

Згідно ст. 14 Конституції України земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави, яка полягає в забезпеченні раціонального використання земельних ресурсів, збереженні й відтворенні родючості грунтів, захисті їх від псування і забруднення, реалізації громадянами, юридичними особами та державою їхніх прав власності та землекористування відповідно до закону.

Наша Компанія пропонує Вам послугу по вирішенню земельних спорів:

 • про усунення перешкод в користуванні земельною ділянкою;
 • з приводу володіння, користування, розпорядження земельними ділянками;
 • про визнання недійсними державних актів про право власності та право;
  постійного користування земельними ділянками;
 • про право громадян на земельну частку (пай) при приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій;
 • про визнання недійсною відмови у розгляді заяв громадян про
  безоплатну передачу у власність (приватизацію) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності для ведення фермерського й особистого селянського господарства, садівництва, будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, дачного будинку та індивідуального гаража;
 • про визнання незаконною відмови у продажу земельних ділянок із земель державної або комунальної власності громадянам;
 • про вирішення спорів, пов’язаних з орендою землі;
 • про встановлення та припинення дії земельних сервітутів;
 • про примусове припинення права на земельну ділянку;
 • про недійсність відмови у розгляді заяви про погодження місця розташування об’єкта, щодо якого порушується питання про вилучення (викуп) земельної ділянки;
 • про вирішення майнових спорів, пов’язаних із земельними відносинами, в тому числі про відшкодування власникам і землекористувачам збитків, заподіяних вилученням (викупом) визначених угідь, обмеженням їхніх прав або порушенням земельного законодавства;
 • про визнання недійсними угод купівлі-продажу, дарування, застави, обміну, ренти земельних ділянок, договорів довічного утримання, за якими набувачеві передаються у власність земельні ділянки, укладених із порушенням встановленого законом порядку;
 • про межі земельної ділянки;
 • про витребування земельної ділянки з чужого незаконного володіння тощо.

Для вирішення земельних спорів наша Компанія надасть Вам:

 • юридичну консультацію;
 • юридичну експертизу документів на предмет легітимності та можливості оскарження;
 • підготовку правових документів (позовних заяв, скарг, договорів, актів, тощо);
 • допомога при зміні цільового призначення земельних ділянок;
 • представництво інтересів клієнта в судах;
 • виконання інших дій необхідних для захисту прав та інтересів клієнта.
Господарські спори

Господарські спори – це суперечки, які виникають між суб’єктами господарської діяльності в процес укладення, виконання, розірвання чи визнання недійсними господарських договорів, в процесі конфліктів з контролюючими, правоохоронними органами, в процесі відшкодування шкоди (збитків) тощо.

Адвокати Юридичної компанії «Lawyers Brothers» захистять Ваші права та інтереси в господарських судах у наступних спорах:

 • про стягнення заборгованості;
 • про відшкодування збитків та стягнення неустойки;
 • про визнання господарських договорів недійсними;
 • про визнання права власності;
 • про витребування майна з незаконного чужого володіння;
 • про спонукання до виконання господарських зобов’язань;
 • про розірвання господарських договорів;
 • про банкрутство;
 • про звернення стягнення на заставне майно;
 • про захист прав інтелектуальної власності;
 • та інші спори.
Податкові спори

Податок є однією з найбільших витрат бізнесу. Більш того, податкове законодавство часто може бути невизначеним, як за змістом, так і в застосуванні закону до конкретних обставин.

Хоча деякі податкові перевірки можуть здаватися на перший погляд такими, які не несуть загрози, проте важливо пам’ятати, що, незважаючи на вимогу «обслуговування клієнтів», навпаки, основною функцією податкових органів є збір доходів, а заяви, які Ви робите сьогодні перед податковими органами, можуть бути використані проти Вас. Аналогічно, документи, які Ви або ваші бухгалтери надають податковим органам у відповідь на «неформальний» запит, можуть містити інформацію, що призводить до розширення перевірки податкового органу.

Податкові спори – це суперечки, які виникають між суб’єктами господарської діяльності та податковими органами.

Адвокати Юридичної компанії «Lawyers Brothers» захистять Ваші права та інтереси в адміністративних судах у наступних спорах:

 • про визнання недійсним та скасування податкового повідомлення-рішення про донарахування податкових зобов’язань і штрафних санкцій;
 • про оскарження рішення комісії ДФС про відмову в реєстрації податкової накладної;
 • про зобов’язання ДФС зареєструвати податкову накладну;
  про відшкодування ПДВ;
 • про оскарження будь-якого іншого рішення податкового органу.
Житлові спори

Юридична компанія «LawyerS BrotherS» пропонує Вам послугу по вирішенню житлових спорів, в тому числі:

 • про виселення з житлового приміщення;
 • про вселення в житлове приміщення;
 • про визнання особи такою, що втратила право користування приміщенням;
 • про визнання договорів купівлі-продажу, дарування, міни, обміну, довічного утримання; житлових приміщень недійсними;
 • про визнання ордеру недійсним;
 • про зміну договору найму житлового приміщення;
 • про поділ житлового приміщення;
 • про порядок користування житловим приміщенням;
 • про припинення права власності на житлове приміщення;
 • про визнання частки власності на житлове приміщення незначною;
 • що виникають в процесі оскарження відмов у приватизації, реєстрації прав на житло;
 • про зняття з реєстрації місця проживання або перебування та ін.;
 • про визнання свідоцтва про право власності недійсним;
 • про розподіл рахунків;
 • про відшкодування матеріальної та моральної шкоди завданої внаслідок
  затоплення житла;
 • приватизацію державного житлового фонду тощо.

Для вирішення житлових спорів наша Компанія надасть Вам:

 • юридичну консультацію;
 • юридичну експертизу Ваших документів на предмет їх легітимності та можливості оскарження;
 • підготовку правових документів (позовів, заяв, скарг, клопотань, актів, протоколів тощо);
 • нарахування розміру збитків;
 • представництво інтересів клієнта в судових інстанціях, органах державної влади та органах місцевого самоврядування;
 • виконання інших дій необхідних для захисту інтересів клієнта.
Трудові спори

Юридична компанія «Lawyers Brothers» пропонує Вам послугу по вирішенню трудових спорів.

На сьогодішній день на світлі фінансово-економічної кризи актуальними питаннями стали масове скорочення та звільнення працівників.

За для захисту прав клієнта та відновлення його порушених прав спеціалісти нашої Компанії пропонують наступні послуги:

1. Юридичні консультації;

2. Індивідуальний підхід до кожної справи;

3. Конфіденційність інформації отриманої від клієнта;

4. Врегулювання конфліктних ситуацій, які виникають під час прийняття на роботу та звільнення з роботи;

5. Підготовка правових документів (позовних заяв, звернень, скарг, заяв тощо);

6. Представництво інтересів клієнта в суді:

– про поновлення на роботі незаконно звільненого працівника;

– про стягнення заробітної плати;

– про стягнення коштів за вимушений прогул в зв’язку з незаконним звільненням з роботи;

– про визнання незаконним наказу про накладення дисциплінарного стягнення;

– про відшкодування шкоди працівнику в разі ушкодження його здоров’я;

– про відшкодування шкоди, заподіяної працівником при виконанні трудових обов’язків;

– про надання щорічної відпустки;

– про розірвання трудового договору;

7. Виконання інших дій необхідних для відновлення порушених прав клієнта.

Спадкові спори

Юридична компанія «Lawyers Brothers» пропонує Вам послугу по вирішенню спадкових питань.

Спадкування – це перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).

Часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, коли вона оголошується померлою.

В Україні спадкування здійснюється за:

 • заповітом, що є особистим розпорядженням фізичної особи на випадок своєї смерті;
 • законом, що є спадкуванням в порядку черги у випадку відсутності заповіту.

Наша Компанія пропонує Вам допомогу у вирішенні наступних питань:

 • прийняття спадщини;
 • відновлення пропущеного терміну для вступу в спадщину;
 • визнання недійсним заповіту;
 • оскарження дій нотаріуса;
 • допомога при поділі спадщини;
 • встановлення юридичних фактів у випадку невідповідності правовстановлюючих документів;
 • виконання інший дій необхідних для захисту прав та інтересів клієнта.
Адвокат в кримінальному процесі

Кримінальні справи являються одними з найскладніших серед усіх справ. Кожна кримінальна справа згідно Кримінального процесуального кодексу України здійснюється за участі адвоката. А відтак своєчасне звернення до адвоката збільшує Ваші шанси на перемогу.

Ведення кримінальних справ за своєю специфікою має суттєві відмінності від інших категорій справ (цивільних, господарських тощо), а відтак вимагають від адвоката значної кількості ненормованого часу.

Законодавець наділив адвоката необмеженою кількістю конфіденційного спілкуватися з клієнтом, безперешкодно доступу на побачення до клієнта, який утримується в СІЗО (родичі позбавлені такої можливості), участь на всіх без виключення слідчих діях (навіть якщо до Вас прийшли з обшуком, виїмкою, оглядом тощо, до моменту прибуття адвоката (до трьох годин) проведення слідчих дій зупиняється), проведення власного розслідування, збирання доказів (в тому числі звернення з адвокатськими запитами, які обов’язкові для виконання протягом 5 днів), представництво інтересів в судах.

Адвокати Юридичної компанії «Lawyers Brothers» мають досвід роботи з ведення складних кримінальних справ та готові допомогти на будь-якій стадії кримінального провадження.